Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikiančios ekspozicijos ir parodos

Maironio lietuvių literatūros muziejuje (adresas Rotušės a. 13, Kaunas) šiuo metu veikia šios ekspozicijos bei parodos:

„Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“,

„Maironis ir jo epocha. …palieku visą mano   judomąjį turtą“,

„Maironio memorialiniai daiktai kitoje aplinkoje“,

„Žemaitė ir jos epocha“ (Žemaitei – 170 m., Povilui Višinskiui – 140 m.),

„Tavo veido šviesa“ (Antano Vaičiulaičio atminimui),

„Ieškoti amžinų dalykų“ (Juliui Viktorui Kaupui – 95 m.),

„Dialogas su lietuviais“ skirta Broniui Railai (1909–1997 m.),

Moksleivių piešinių konkurso „Piešiu piešiu pasaką“ darbai.