Maironio lietuvių literatūros muziejuje šiuo metu veikiančios ekspozicijos ir parodos

Maironio lietuvių literatūros muziejuje (adresas Rotušės a. 13, Kaunas) šiuo metu veikia ekspozicijos ir parodos:

„Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“,
„Maironis ir jo epocha. …palieku visą mano   judomąjį turtą“,
„Maironio memorialiniai daiktai kitoje aplinkoje“,
„Žemaitė ir jos epocha“ (Žemaitei – 170 m., Povilui Višinskiui – 140 m.),
„Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose (1839–1939 m.)“,
„Tavo veido šviesa“ (Antano Vaičiulaičio atminimui),
„Ieškoti amžinų dalykų“ (Juliui Viktorui Kaupui – 95 m.),
„Dialogas su lietuviais“ skirta Broniui Railai (1909–1997 m.),
Moksleivių piešinių konkurso „Piešiu piešiu pasaką“ darbai.