Alfonso Eidinto knygos „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“ pristatymas

2015 metų birželio 18 dieną (ketvirtadienį), 17.00 valandą Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, (adresas Vilniaus g. 33, Kaunas) bus pristatyta žinomo istoriko, diplomato prof. dr. Alfonso Eidinto studija „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“.

Apie teisininko, svarbaus Lietuvos okupacijų liudininko V. Mašalaičio veiklą Pirmojoje Lietuvos Respublikoje ir emigracijoje pasakos knygos autorius, leidėjai, atsiminimais dalinsis iš JAV atvykęs V. Mašalaičio sūnus Putinas su žmona, renginio dalyvius kalbins prof. Egidijus Aleksandravičius.

Dabartinei kartai mažai žinomas teisininkas, valstybininkas Vincas Mašalaitis (1892–1975 m.), ilgus metus (1944–1975 m.) gyvenęs emigracijoje Vokietijoje, vėliau JAV, kiekvieną minutę skyrė kovai už Lietuvos laisvę, projektavo ją kaip atsikūrusią demokratinę valstybę, tikėdamas tautos gyvastimi ir kad ji tikrai išsikovos nepriklausomybę.

Alfonsas Eidintas

Apie šio kuklaus žmogaus gyvenimą ir darbus pasakojama žinomo istoriko, diplomato prof. dr. A. Eidinto parašytoje studijoje. Kiekvieno Lietuvos ministro pirmininko dešinioji ranka – V. Mašalaitis – svarbus asmuo visose nepriklausomos Lietuvos vyriausybėse, jis vienas iš nepriklausomos valstybės valdymo mechanizmo kūrėjų, vyriausybės politikos Klaipėdos krašte konstruotojų, be to jis ilgametis „Vyriausybės žinių“ redaktorius, teisininkas.

V. Mašalaitis – svarbus Lietuvos okupacijų liudininkas – jis dalyvavo paskutiniuose 1940 metų birželio 15 dienos vyriausybės posėdžiuose Prezidentūroje, kai buvo svarstomas sovietų ultimatumas, dalyvavo antinacinėje rezistencijoje – apie tuos metus parašė svarbių atsiminimų, vertinimų, liudijo Č. Kersteno komisijai apie prievartinę Lietuvos okupaciją ir sovietizaciją.

Gyvendamas išeivijoje V. Mašalaitis kaip liberalios Lietuvos ūkininkų partijos atstovas veikė VLIKe, Lietuvos teisininkų tremtyje draugijoje, parašė svarbius Mažosios Lietuvos Tarybos, Klaipėdos krašto lietuvių pilietybės, mažlietuvių likimo, Lietuvos vakarinių sienų ir VLIKo dokumentus, jis yra daugelio svarbių memorandumų tikrasis autorius.

Visi jo darbai ir pateikiami šioje knygoje, parašytoje, remiantis iki šiol mokslininkams nežinoma V. Mašalaičio archyvo medžiaga, kurią iki mūsų dienų išsaugojo jo sūnus Putinas Mašalaitis.

Papildoma informacija telefonu 8 37 201778

Maloniai kviečiame atvykti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *