Eugenijaus Lugovojaus paroda „Dangaus skliautas”

Meno galerija „Kauno langas“, nuo 2015 m. liepos 2 iki 16 dienos.

Eugenijaus Lugovojaus grafika – savita, pilna romantikos, šnabždančios pasakos kūryba. Menininko kūriniuose labai aiškiai juntama pagarba tylai ir žiūrovui, ko labiausiai ir pasigendama šiame greičio, technikos ir šurmulio amžiuje.

EUGENIJAUS LUGAVOJAUS paroda
Žvejys, 2007 m.

Eugenijaus sausos adatos grafikos darbai, neperkrauti nereikalingomis detalėmis, leidžia žiūrovui aiškiai ir lengvai suvokti, apčiuopti vaizdinį, o jo vaizduojamųjų figūrų skulptūriškumas, monolitiškumas – tarsi antikos skulptūros ar skulptūriniai reljefai, pilni romantiško idealizmo, simbolizmo, heroizmo. Grafiko Eugenijaus Lugovojaus, kaip ir tapytojo Baltus Klossowski de Rola, darbuose laikas sustingęs arba jo išvis nėra. Tai lyg menininko vidinis, paslaptingas pasaulis, kur jis gali būti bet kuo, kur jis gali išgyventi dar kartą vaikystės pasakas. E. Lugovojus taip pat savo darbų neinterpretuoja ir neaiškina, jis tiesiog leidžia jiems būti tokiems, ir dar kaip Baltusas pašmaikštauja: „ o ar jie būtinai turi ką nors reikšti?“. Autoriui, pasirinkusiam tylėjimo stovyklą, didelę įtaką daro antikos menas ir filosofija, jų aukšti ir nepasiekiami idealai. Pasak E. Lugovojaus, „mano darbas susikuria iš juodos ir baltos spalvos harmonijos, kaip naktis ir diena“.

Parodų koordinatorius Ignas Gleixner