GRAFIKOS PARODOJE „FRAGMENTAI“ LORETOS UZDRAITĖS IŠGYVENTOS PATIRTYS

2016 metų sausio 28 dieną, ketvirtadienį, 17.00 valandą Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje (adresas L.Zamenhofo g. 12) atidaroma Loretos Uzdraitės Grafikos paroda „Fragmentai“.

Loretos Uzdraitės Grafikos paroda „Fragmentai“
Loretos Uzdraitės Grafikos paroda „Fragmentai“

Pasak menotyrininkės Justinos Augustytės, grafikės Loretos Uzdraitės kūrybinių inspiracijų šaltinis – kultūra ir jos istorija. Jos grafikos lakštuose susikaupia įvairūs kultūriniai įspūdžiai: keliaujant pamatyti vaizdai, perskaityti tekstai, išgyventos patirtys. Naujausių darbų ciklui impulsą davė kelionė į Romą ir pažintis su jos architektūra. Linoraižiniuose atgimsta šio miesto architektūriniai fragmentai, senojo dekoro ir ornamentikos grožis bei jo įkvėptos naujų formų paieškos. Tačiau grafikė nesiekia dokumentiškai tiksliai užfiksuoti ir ištyrinėti kultūrinio palikimo. Svarbiausia – perteikti jo dvasią, senosios architektūros estetiką, jai būdingas proporcijas, lakonišką piešinio paprastumą, kompozicijos principus. Taigi dailininkės prieiga prie istorijos intuityvi ir personalizuota. Linoraižiniuose skirtingų kontekstų, laikotarpių elementai laisvai komponuojami kartu ir jungiasi į naujus asmeniškus pasakojimus. Be konkrečios temos, tarsi jaukus, kiek fragmentiškas pokalbis po kelionės, dalinantis įspūdžių nuotrupomis.

Iš architektūros bei dailės istorijos ateina ir L. Uzdraitės estampų motyvai – medžiai, paukščiai, gėlių žiedai ir pumpurai, žmonių (angelų) figūros – su nedidelėmis modifikacijomis keliaujantys per visus kūrinius. Daugelio jų kilmės šaltiniai – krikščioniškoji religija ir senoji mitologija, jie atpažįstami ir iš liturginių reikmenų, romaninių bažnyčių dekoro, ir iš liaudies meno ornamentikos. Grafikės kūryboje šios tradicijos organiškai susipina į viena ir tarsi kviečia susimąstyti apie bendražmogiškas ir amžinas ramybės, harmonijos paieškas, santarvės su gamta siekimą. Intymus, kameriškas nedidelių L. Uzdraitės estampų formatas suteikia jaukią erdvę pabuvimui su savimi ir pasigėrėjimui tikra grafikos technikos meistryste, kruopštumu, atidumu detalėms, išduodančiu, jog autorės stichija yra būtent mažų formų grafika.

Loretos Uzdraitės grafikos paroda „Fragmentai“ veiks iki šių metų vasario 28 dienos.