Kaunas – sveikas miestas

Kauno miestas dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų miestų judėjime. „Sveikas miestas“ yra vertybiniu pagrindu sukurta Pasaulio sveikatos organizacijos programa suteikianti galimybę miesto valdžiai ir bendruomenėms skatinti miestiečių sveikatingumą ir gerovę naudojantis įrodymais pagrįstomis priemonėmis ir inovatyviomis idėjomis. Projektą kuruoja ir įgyvendina Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Sveiko miesto judėjimas – tai politinis, kompleksinis ir tarpsektorinis projektas, skirtas dalintis gerąja patirtimi, žiniomis, mokslu bei praktika tarp Europos Sveikų miestų tinklo, kuri gali būti panaudojama sveikatos propagavimui visose savivaldos politikose. Vienas iš pagrindinių Sveiko miesto judėjimo tikslų yra skatinti solidarumą, bendradarbiavimą ir darbo ryšius tarp Europos miestų ir vietos valdžios institucijų. Tai miestams patrauklus ir aktualus projektas įvairiuose Europos regiono miestuose, ypatingai propaguojamas šalyse su stipriomis visuomenės sveikatos tradicijomis.

Sveikas miestas įsipareigoja nuolat kurti ir tobulinti fizinę ir socialinę aplinką mieste bei plėsti bendruomeninius resursus, kurie leistų miestiečiams propaguoti sveiką gyvenimą, plėsti savo potencialą ir klestėjimą. Sveiko miesto judėjimas siekia sveikatą politinėje darbotvarkėje laikyti prioritetiniu aspektu bei kurti stiprų visuomenės sveikatos judėjimą savivaldos lygmeniu. Judėjimas remiasi lygybės propagavimo, solidarumo bei tarpsektorinio bendradarbiavimo visuomenės sveikatinimo tikslams principais savivaldybės lygmenyje. Sveiko miesto judėjimas siekia jungti ir bendradarbiauti su privačiomis, savanoriškomis ir bendruomeninėmis organizacijomis, kurios dirba sveikatos labui.

Sveiko miesto prioritetai, tikslai ir įsipareigojimai pateikiami Europos Sveikų miestų fazė IV (2014–2018 m.) dokumente. Miestas, tapdamas Europos Sveikų miestų tinko nariu, įsipareigoja bendriems tikslams mažinti egzistuojančius sveikatos netolygumus, stiprinti lyderystę ir atsakingą valdymą iškeliant sveikatą kaip vertybę kiekvienoje savivaldos srityje priimant sprendimus bei nukreipiant juos geresnės gyventojų sveikatos siekiui.

Sveiko miesto projektu Kauno mieste bus siekiama tiek miestiečiams prieinamų sveikatinimo veiklų įgyvendinimo, sveikatos raštingumo didinimo, tiek politinių sprendimų įsipareigojimo sveikatos labui.

Informaciją parengė: Milda Makutėnaitė, visuomenės sveikatos specialistė