KNYGOS „LIETUVOS VALDŽIOS RYŠIAI SU JAV LIETUVIAIS 1926–1940 METAIS: SUARTĖJIMO KELIŲ PAIEŠKOS“ PRISTATYMAS

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (adresas Vilniaus g. 33, Kaunas)  rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, 17.00 valandą bus pristatyta nauja Lietuvos edukologijos universiteto istoriko prof. dr. Juozo Skiriaus knyga „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“.

Renginyje dalyvaus LEU prorektorius prof. dr. Aivas Ragauskas, VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslinė bendradarbė dr. Daiva Dapkutė, LEU leidyklos direktorius Jonas Balčiūnas ir knygos autorius prof. dr. Juozas Skirius. Renginį ves istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė.

skirius-virselis

Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 metais. Remiantis gausiais šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių (katalikų, tautininkų, socialistų ir kitų) požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo, tyrinėjama tautininkų vyriausybės pozicija ir bandymai pralaužti susidariusią išeivijos opoziciją.

Monografijoje pristatoma ne tik Lietuvos vyriausybės, bet ir atskirų organizacijų (Vilniui vaduoti sąjungos, Draugijos užsienio lietuviams remti) veikla bei asmenybių – prof. Mykolo Biržiškos, prof. Kazio Pakšto, Rapolo Skipičio vykdytos misijos, siekiant palaikyti glaudžius ryšius su gausiomis lietuvių išeivijos organizacijomis. Knygoje daug dėmesio skiriama Lietuvos diplomatų JAV – Broniaus Kazio Balučio, Povilo Žadeikio, Jono Budrio, Petro Daudžvardžio ir kitų veiklai, siekiant glaudesnių ryšių su išeivija, bandant suvienyti išeivijos patriotines sroves.

Knyga „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“ yra ne tik analitinis žvilgsnis į praeitį, bet ir apmąstymai, ko mes galime pasimokyti iš praeities. Istorikų nuomone, lietuvių išeivijos problemos nagrinėjimas dabartiniu metu yra labai aktualus, kadangi naujųjų lietuvių emigrantų skaičius jau artėja prie milijono išeivių.

Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą.

Papildomą informaciją teikia: prof. Juozas Skirius tel. 8 614 10921

Maloniai kviečiame dalyvauti.