Kodėl norint parengti projektą ES paramai gauti verta kreiptis į specialistus?

ES projektų rengimas paramai gauti yra sudėtingas procesas, pareikalaujantis ne mažai laiko bei žinių. Todėl jeigu neturite patirties rašant ES projektus ar neturite tam laiko, visuomet galite kreiptis į šios srities profesionalus, kurie pakonsultuos jus rūpimais klausimais ir parengs projektą pagal visus reikalavimus. Tuo tarpu jūs savo laiką galėsite skirti kitų veiklų tobulinimui.

Šios srities specialistai padeda pritraukti ES paramą įvairių sričių įmonėms. Specifinę, inovatyvią ar unikalią idėją šios srities profesionalai gali paversti sėkmingu ES finansuotinu projektu. Tačiau kreipiantis į tokią įmonę, svarbu pasirinkti tokią, kuri turėtų pakankamai patirties projektų rengimo srityje. ES projektų rengimo specialistai padės jums išsigryninti idėją, įvertins ar atitinkate visus reikiamus aspektus ir informuos jus apie visą eigą bei reikalavimus.

ES projektų rengimas susideda iš keleto etapų, kuriuos jums padės įveikti šios srities specialistai. Pirmasis etapas susideda iš informacijos ir dokumentų rinkimo, reikalingų paraiškos, verslo plano ir kitų reikalingų dokumentų parengimui. Sekantis etapas apima projekto paraiškos, verslo plano ir kitų dokumentų rengimą, informacijos tikslinimą. Vėliau vyksta projekto peržiūra, rodiklių derinimas. Kai projektas yra parengtas, teikiama paraiška iki kvietime numatyto termino. Atlikus visus reikiamus žingsnius ir pateikus paraišką, vyksta paraiškos vertinimo etapas, kuris paprastai užtrunka iki dviejų mėnesių. Šiame etape rengiami ir pateikiami papildomi dokumentai, bei prireikus tikslinama kita informacija.

Jeigu niekada nesusidūrėte su ES projektų rengimu, visas procesas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti itin sudėtingas ir painus. Tačiau visu šiuo procesu gali pasirūpinti šios srities specialistai, kurie turi patirties ES projektų rengime, nes kokybiškai parengti reikiami dokumentai ir tinkamai užpildyta paraiška gali turėti didelės įtakos ES paramos gavimui.