Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės

Šių metų sausio 21 dieną (ketvirtadienį), 17.00 valandą MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE (adresas Rotušės a. 13, Kaunas) vyks prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės.

Vytauto Stepono Vaičiūno knyga „Dievo meilės dovana“
Vytauto Stepono Vaičiūno knyga „Dievo meilės dovana“

Kartu su autoriumi dalyvaus poetas Robertas Keturakis, leidėjas Valdas Kubilius, solistas Tomas Ladiga, pianistė Rūta Blaškytė, aktorė Doloresa Kazragytė.

Maloniai kviečiame!

***

„Dievo meilės dovana“ – ketvirtasis autoriaus eilėraščių rinkinys. Eilėraščiuose kalbama apie žmogaus esaties, asmenybės kilnumo ir sielos skaistumo paslaptis. Autoriaus eilėraščiai tarsi palaiminimas – tebūna palaiminti tie, kurie savo darbų kilnumu ir Dievybės šviesa palieka viltį kaip siekiamybę. Čia, Žemėje, taip pat gali užaugti kilniadvasis, siekiantis kūrybiškumo ir saugantis sieloje žinojimą žmogaus: esu žmogus, kuris nemiršta niekados, nes Dievo meilės paliestas esu.

DIEVO MEILĖS DOVANA

Palinkęs vakaro tyloj,
Susimąstai prie darbo stalo,
Šventosios Dvasios artumoj
Prisimeni, kas buvo gera.

Tai mylimi draugai,
Kuriems esi brangus,
Ir nušvinti dėkodamas naujai
Už bičiulius senus.

Vidine šiluma alsuoja,
Nes jie suvokt pajėgia,
Kad meilę Dievas dovanoja,
Kurią priimt telieka.

Ta Dievo meilės dovana,
Pakeičianti pasaulį,
Tai mano dvasiai atrama,
Kurią pajust tik tyraširdžiai gali.

Vaičiūnas, S. V. „Dievo meilės dovana“. Kaunas, 2016 m., p.  59.