Derybos dėl sutarties ir sutarties sudarymo rekomendacijos

Pasibaigus vertinimo procesui, vertinimo komisija, turi rekomenduoti ir pagrįsti: 1) visų pasiūlymų atmetimą; 2) derybas dėl sutarties tęsimo; 3) arba sutarties sudarymo. Vertinimo komisijos rekomendacija pateikiama tvirtinančiai institucijai.

Dėl prekių ir darbų sutarčių pirkimo, paprastai nėra derimasi, išskyrus išimtines aplinkybes, atsižvelgiant į reikalavimo sudėtingumą. Sudėtingus tiekimo, įrengimo ir paleidimo reikalavimus, geriau pirkti per derybas su aukščiausią techninę kvalifikaciją turinčia įmone. Panašiai gali reikėti derėtis dėl viešųjų pirkimų, projektavimo ir statybos reikalavimų.Kalbant apie konsultavimo paslaugas, yra konsultavimo firmos ir pavieniai konsultantai.

Atskiriems konsultantams, atlikus techninį įvertinimą, aukščiausio rango konsultantas, pakviečiamas pateikti finansinį pasiūlymą ir derėtis dėl sutarties sąlygų. Jei dėl tam tikrų susitarimo priežasčių nepavyksta pasiekti išsikeltų tikslų, atsižvelgiant į tvarką, gali būti pakviestas kitas aukščiausio rango konsultantas, pateikiantis savo finansinį pasiūlymą. Daugiausia dėmesio derybose turėtų būti skirisms, bandant susitarti dėl pavedimo sąlygų ir kainų.

Derybos su konsultacinėmis įmonėmis priklauso nuo naudojamo pirkimo būdo. Pagal pirkimo būdą, galutinę atranką lems:

  1. Techninių ir finansinių pasiūlymų kokybė bei kaina;
  2. Mažiausiai pasiūlyta kaina tarp techniškai kvalifikuotų konsultantų;
  3. Aukščiausio rango konsultanto finansinio pasiūlymo pagrįstumas (atranka pagrįsta kvalifikacija, panaši į atskirų konsultantų atranką);
  4. Mažiausiai siūloma kaina tarp techniškai kvalifikuotų konsultantų neviršijant nustatyto biudžeto (fiksuoto biudžeto pasirinkimas).

Visų pirma, dėl finansinio pasiūlymo, derėtis negalima, nes jis būtų nesąžiningas kitų procese dalyvavusių įmonių atžvilgiu. Galima derėtis tik dėl techninių pasiūlymo aspektų. Daugiausiai dėmesio derybose turėtų būti skiriama pasirinkto konsultanto techniniame pasiūlyme nustatytų trūkumų pašalinimui ir sutartų sutarties sąlygų vykdymui.

Pirkimų informacijos šaltinis: https://pirkimai365.lt/