Efektyvi darbuotojų komunikacija

darbuotojai

Net ir pačioje mažiausioje įmonėje, jeigu joje dirba daugiau nei vienas asmuo, t.y. įmonės žmogiškuosius išteklius sudaro ne tik direktorius, o daugiau darbuotojų, vyksta vidinė darbuotojų komunikacija. Kol įmonėje dirba mažai darbuotojų, tarkime jų yra iki 10, komunikacija dažniausiai būna sklandi, kiekvienas asmuo žino, ką daro kiti kolegos, kur reikia nueiti ir į ką kreiptis iškilus tam tikriems klausimams. Tačiau jeigu organizacija yra didelė, joje dirba daugiau nei 30 ar 50 darbuotojų, efektyvi darbuotojų komunikacija yra sėkmingos įmonės veiklos pagrindas.

Kaip žinoti, kad efektyvi darbuotojų komunikacija nevyksta?

Didelėse įmonėse labai dažnai veikia skirtingų sričių departamentai, kuriuose dirbantis personalas yra atsakingas už savo veiklos sritį. Kaip pavyzdys, veikia finansų, pirkimų, pardavimų, klientų aptarnavimo, gamybos skyriai ir pan. Tokiu atveju, kiekvienas iš šių departamentų turi savo duomenų bazes, programas ar jų modulius, kuriuose yra pildoma ir kaupiama su įmonės veikla susijusi informacija. Tačiau ši informacija yra neprieinama kitų skyrių darbuotojams arba prieinama tik iš dalies. Kiekvienu atveju, reikia klausti kolegos, prašyti persiųsti tam tikrą informaciją, neretai net ir to paties skyriaus darbuotojai mėgsta visai netyčia kai kuriuos dokumentus išsaugoti savo kompiuteryje, o darbuotojui nesant darbo vietoje efektyvi darbuotojų komunikacija nevyksta.

Kaip pasiekti, kad komunikacija tarp darbuotojų būtų efektyvi?

Organizacijoje labai svarbu sukurti pasitikėjimu ir pagarba paremtą bendravimo kultūrą. Tada efektyvi darbuotojų komunikacija atsiranda savaime. Tačiau didelėje įmonėje, kurioje dirba 50-200 darbuotojų, tiesioginė komunikacija tampa neįmanoma. Todėl tam labai svarbu sukurti efektyvią projektų valdymo sistemą, kuri būtų prieinama visiems darbuotojams, kuriems konkreti informacija yra aktuali ir reikalinga darbui. Tokiu būdu net ir skirtingų skyrių darbuotojai gali pasiekti reikiamą informaciją ar dokumentus realiuoju laiku, matyti kito kolegos padarytus veiksmus ar atliktas užduotis. Tokia projektų valdymo sistema leidžia optimizuoti procesus, ją sujungti kitomis įmonėje veikiančiomis sistemomis, atsiranda neverbalinė efektyvi darbuotojų komunikacija.