Jungtinis fotografijos, tapybos ir muzikos projektas „Sąlyčio taškas“

Šių metų kovo 21 dieną, antradienį, 18.00 valandą Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje  (adresas L. Zamenhofo g. 12) įvyks jungtinio, analogų Lietuvoje neturinčio projekto pristatymas. Fotomenininkas Iridijus Švelnys su tapytoja Irma Žaromskyte-Morkuckiene pristatys parodą „Sąlyčio taškas“. Neatsitiktinai projektas vyks Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejuje – parodos tema atspindi sąlytį tarp asmens ir instrumento. Parodos atidarymo metu gros saksofonistas Aleksandras Lakšmanas ir dainuos Milda Gadliauskaitė. 

Paroda veiks iki 2017 metų balandžio 22 dienos.

Jungtinis fotografijos, tapybos ir muzikos projektas „Sąlyčio taškas“
Jungtinis fotografijos, tapybos ir muzikos projektas „Sąlyčio taškas“

Du skirtingų sričių menininkai, gyvenantys skirtinguose miestuose, pristato sinerginį projektą „Sąlyčio taškas“ kurio esminė mintis, perteikti skirtingą suvokimo interpretacijos vaisių per tą patį sąlyčio tašką – muzikos instrumentą.  Fotomenininkas Iridijus Švelnys pristato naują fotografijų seriją „Sąlytis su instrumentu“, o tapytoja Irma Žaromskyte-Morkuckienė tapybos ciklą „Instrumentai“.

Iridijus Švelnys, kuriantis netipinę fotografiją, kuri kalba metaforų ir simbolių kalba, gyvena ir kuria Kaune. Šiuo metu studijuoja Niujorko fotografijos institute nuotoliniu būdu. Yra baigęs radioelektroniką Kauno technologijos universitete, vėliau – vadybos magistrantūrą ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Fotomenininkas nuo praėjusių metų intensyviai dalyvauja Kauno foto klubo veikloje, yra šio klubo tarybos narys. I. Švelnys rengia personalines parodas Lietuvoje, dalyvauja grupinėse parodose, savo darbus yra pristatęs Vokietijoje ir Londone.

Tapytoja Irma Žaromskyte-Morkuckienė gimė ir augo Radviliškio rajone, Pakiršinio kaime. Šiuo metu gyvena ir kuria Panevėžyje. 1998 metais studijavo Panevėžio koncervatorijoje, įgijo darbų technologės ir dailės mokytojo specialybę. 17 metų dirba socialine darbuotoja su proto negalią turinčiu jaunimu Panevėžio Jaunuolių dienos centre, organizuoja technologijų ir teatro veiklas. Bendroje parodoje ji išreiškia savo požiūrį į muziką,  išryškėjantį per muzikos instrumentų meninę interpretaciją.

Vienas iš parodos iniciatorių I. Švelnys pakalbintas,  kodėl  fotografijai yra pasirinkta asmenų ir instrumentų tema, kas inspiravo šio jungtinio projekto atsiradimą, atsakė, kad muzikos instrumentai šiai fotografijų ir tapybos serijai sukurti pasirinkti neatsitiktinai. Autoriai kalbėdami apie tapybą ir fotografiją teigia: „Fotografija – tapyba,  tapyba – fotografija sąlytis per vieną ir tą patį tašką – muzikos instrumentą ir asmenį.“ Du skirtingų sričių kūrėjai kalba ta pačia kalba pasirinkdami tą pačią temą. Muzikos instrumentai, pasak autorių, yra sielos draugai, sujaudinantys žiūrovo vidų skirtingais skambesiais. Tai savotiška sąmonės interpretacija, leidžianti atsiskleisti tam tikrai emocijai ar būsenai. Kūrinyje juntamas sielos ir kūno santykis filosofiniame lygmenyje. Tamsaus fono fotografijoje atskleidžiamas asmens ir instrumento sąskambis su paslaptinga supančia menama aplinka. Šiame projekte siekta sutapatinti asmens ir instrumentų sąlyčio tašką, sutapatinti per skirtingas emocijas ir būsenas.

Iridijaus Švelnio fotografijų serija „Sąlytis su instrumentu“ turi nemažai aliuzijų su teatrine režisūrine fotografija. Tai nėra tipinė fotografijų serija. Fotografuodamas modelio kūną autorius skiria dėmesį mistiškam kūno grožiui, grakščioms ir dekoratyvioms detalėms bei plastiniam ryšiui su instrumentu. Tuo tarpu kitoks tapybinis žvilgsnis atsispindi dailininkės Irmos Žaromskytės-Morkuckienės instrumentų kolekcijoje. Jos instrumentų kolekcija yra labiau abstrakti, žaisminga ir aktualizuojanti formų ir spalvų ritmikas. Šios tapytojos instrumentų kolekcijoje dominuoja ekspresyvios spalvos, o į instrumentų formų sąskambius įsiterpia ir  kiti atspalviai  bei linijos. Abu menininkai pasirenka ta pačią temą, bet  jų meniniai sprendimai skiriasi.

Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė