Keltai krovininiam transportui į Helsinkį

Kas gi yra krovinių gabenimas jūra? Tai reiškia transporto rūšį, kai kroviniai gabenami jūrų keliais. Pagal apibrėžimą jūrų transportas yra tarptautinis, 90 proc. pasaulio prekybos vykdo laivybos pramonė. Ne išimtis yra ir dažnėjantys krovininiai keltai iš Lietuvos į Helsinkį.

Prekių importas bei eksportas naudojant tarptautinę jūrų laivybą atveria daug galimybių, gabenti keltais galima didelius krovinius, dujas, skysčius ir kitas pavojingas prekes. Jei verslui yra reikalinga gabenti didelius kiekius prekių, be jokių tiesioginių terminų, tuomet gali būti pasirinkta ši siuntimo galimybė.

Prieš priimant sprendimą krovinius gabenti keltais, reikia atsižvelgti į savo krovinio tūrį, pristatymo laiką, gabenimo mokesčius bei žinoma, gabenamų prekių ilgaamžiškumą. Šiame straipsnyje pateiksime pagrindinius krovinių gabenimo jūra privalumus.

Pagrindiniai krovinių gabenimo jūra privalumai:

  1. Kuri yra labiau prieinama, turint mažiau priežiūros išlaidų, lyginant su geležinkelių, kelių bei oro transportu. Tai geriausias būdas gabenti didelių gabaritų krovinius – sunkius daiktus galima lengvai perkelti, nes keltai yra tinkami gabenti mašinas ir pramonines dalis, nepriimtinas oro transportui. Gabenimo pasiūlymus peržiūrėti bei įsigyti bilietą galima labai lengvai internetinėje svetainėje;
  2. Ekologiškumas. Kadangi gabenimo metu yra sunaudojama mažiau degalų, daugeliui organizacijų labiau patinka jūrų transportas, nes anglies pėdsako mažinimas tampa vis svarbesnis.
  3. Didelės saugumo garantijos. Didėjant jūrų saugumui, žymiai sumažėja krovinių nuostoliai jų gabenimo metu.
  4. Užsienio prekybos ryšiai. Pasaulinės rinkos prekybų sujungimas yra būtina vandenynų laivybos dalis.
  5. Muitų ir PVM sumažinimas. Jie yra daug pigesni, nes jie yra apskaičiuojami, kaip procentinė visos sumos dalis, pridedant taikomus eksporto ir importo mokesčius.
  6. Lankstumas – mažesnes siuntas galima grupuoti ir išdėstyti jas grupėje su kitomis siuntomis, o birius krovinius sutalpinti į vieną konteinerį.