Meilos Kairiūkštytės-Balkus paroda

Šių metų rugpjūčio 7 dieną, penktadienį, 16.00 valandą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (adresu V. Putvinskio g. 55, Kaunas)  įvyks Meilos Kairiūkštytės-Balkus (1922–2015 m.) parodos atidarymas. Renginyje dalyvaus skulptorės M. Kairiūkštytės-Balkus dukra Daiva Balkus.

2014 metų pradžioje Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų pasiekė malonus laiškas iš JAV. Skulptorės M. Kairiūkštytės-Balkus dukra Daiva Balkus, įgaliota mamos, nusprendė muziejui padovanoti skulptūrų kolekciją. Taip Į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dalies muziejų atkeliavo dovana – 19 Meilos Balkus skulptūrų. Didžioji dalis – bronzinės moterų skulptūros, taip pat gipsinis autoportretas, dukters ir anūkės portretai. Džiaugiamės, kad ši kolekcija svariai papildys muziejaus išeivijos dailės fondą.

M. Kairiūkštytė-Balkus 1947 metais emigravo į JAV. Baigusi studijas Niujorke 1950–1953 metais (The Art Students League), Bostono universitete 1972 m. ir Floridos Valstybiniame universitete 1974 m. apsigynusi magistro diplomą, pradėjo dalyvauti parodose.

Meilos Kairiūkštytės-Balkus paroda
Meilos Kairiūkštytės-Balkus paroda

Skulptorė nuo pat pradžių domėjosi figūratyviąja skulptūra. Pačioje XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje menininkė kūrė antropomorfines skulptūras, taip pat draugų, artimųjų, žymių žmonių portretus, kuriuos mėgo per visą savo kūrybos laikotarpį. Apie 1965–1969 metus Niujorke kurtos skulptūros – gipsinės, kartais dažytos juodai baltai ir nors yra abstrakčios, turi žmogaus kūno dalių pavadinimus „Galva“, „Figūra“, „Galva su ašara“. Deja, šių skulptūrų telikę vos kelios nuotraukos. Vienas pati skulptorė sunaikino kraustydamasi, kitas pardavė nežinia kam, nėra išlikusių jokių užrašų.

Vėliau M. Balkus daug dėmesio skyrė moters figūros studijoms. Piešti, eskizuoti nemėgo, dirbo su gipsu ir modeliavimo mase. Apie 1977-uosius metus pradėjo studijuoti ir kurti nėščių moterų figūras. Šias studijas tęsė visą kūrybinį laikotarpį. Skulptorę domino ne tik nėščiųjų figūros pokyčiai (svoris ir dydis), bet ir moters dvilypumas kūno atžvilgiu: bejėgiškumo jausmas, nepaaiškinamos jėgos pojūtis ir ateities laukimas. Skulptorė visada kūrė iš natūros artimųjų ir pažįstamų skulptūrinius portretus bei figūras. Didžioji skulptūrų dalis – bronzinės.

M. Balkus kūrė klasikine tradicija paremtas skulptūras. Tyrinėjo antikinį meną, realizmą, taip pat domėjosi šiuolaikinėmis dailės tendencijomis ir mėgo du labai skirtingus skulptorius: Johną De Andrea‘ą (g. 1941 m.) ir Richardą Millerį (1923–2008 m.). J. De Andrea‘o avangardinės lateksinės skulptūros traukė nepaprastu realistiškumu, modeliavimo būdu, kai skulptūros formos nuimamos nuo gyvo žmogaus, o R. Milleris – pagarba modeliui ir plastikai bei apibendrintomis realistinėmis figūromis.

Menininkė visada domėjosi psichologija, Bostone dirbo psichiatrijos ligoninėje, vėliau, studijuodama Bostono universitete, pasirinko psichologinės pakraipos bakalauro studijas. 1974 m. Floridoje pradėjo dirbti su nesveikos psichikos kaliniais, mokė juos dailės ir rengė jų parodas. Skulptorei darbas su ligoniais padėjo gilintis į žmogaus prigimtį.

Dėkojame šio projekto iniciatorėms – Aušrai Marijai Sluckaitei-Jurašienei, Gražinai Sluckaitei, Mildai Kairaitienei bei skulptorės dukrai Daivai Balkus.

Paroda veiks nuo 2015 08 07 iki 2015 09 13.  

Maloniai kviečiame atvykti.