Sigito Straigio paroda „Baltų takais“

Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, (adresas Vlado Putvinskio g. 64, Kaunas) veikia Sigito Straigio paroda „Baltų takais“.

Sigito Straigio paroda „Baltų takais“
Sigito Straigio paroda „Baltų takais“

Aktyvus kūrėjas, žinomas menininkas Kazimieras Sigitas Straigis kviečia į naujausių skulptūros darbų parodą. Šį kartą autoriaus žvilgsnis nukreiptas į praeities laiką. Jo medinės skulptūros prabyla baltiškų ženklų kalba. Ekspozicijoje, lyg archeologinėje radimvietėje, lietuvių, latvių, prūsų simboliai ir ornamentai subtiliai sujungiami į išgrynintas skulptūrinės plastikos formas. Archetipinius, pirmapradžius ženklus autorius perkelia į šiandieną. Jautriai, estetiškai su minimalistine švara skulptorius kuria abstrakčius objektus. Kiekvienas iš jų savitas ir unikalus. Tiesiog „straigiškas“ konceptualumas kalbantis per jam būdingą medžiagą, faktūrą ir formą.

Skulptorius Kazimieras Sigitas Straigis gimė 1945 metų vasario 1 dieną Prienų rajone, Išlaužo kaime. Nuo 1995 metų Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Surengė 36 personalines parodas, dalyvavo 150-yje bendrų parodų šalyje ir užsienyje (Danijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Švedijoje). Darbų yra įsigiję kolekcininkai iš Rusijos, Švedijos, JAV, Italijos, Vokietijos. Sukurta daugybė interjero ir eksterjero darbų. Autoriaus sukurti antkapiniai paminklai ženklina išėjusių žymių Lietuvos kultūros žmonių kapus. Jo interjero darbai puošia ne vieną Lietuvos bažnyčią.

2015 m. menininkui skirtas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis už kūrybinius nuopelnus Kauno miestui ir Lietuvos kultūrai.

Paroda veiks iki 2015 metų lapkričio 8 dienos.

Papildomą informaciją teikia: Sigitas Straigis +37068041496