Edukacinė programa „Skambant Oginskio polonezui”

M. Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12, Kaunas

2015 metai yra paskelbti valstybės veikėjo, diplomato, kompozitoriaus ir rašytojo Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833 m.) metais. Šia proga M. Žilinsko dailės galerijoje surengta prestižinė paroda „Veidai iš būtojo laiko“, kurioje pristatoma kunigaikščių Oginskių giminės meno kolekcija.

Siekiant patraukliai ir suprantamai mokiniams pristatyti parodą, parengta edukacinė programa „Skambant Oginskio polonezui…“.

Programos metu ne tik pamatysite bei patyrinėsite Oginskių giminės asmenybių portretus, bet ir to meto aplinką, rūbus, aukštuomenės luomo hierarchijos atributus. Laikmečio dvasią ir nuotaiką perteiks ir tyliai skambantis, populiarusis Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“ kurį kunigaikštis sukūrė, kai buvo priverstas emigruoti.

Susipažinsite su Oginskių giminės apdovanojimais, garbės juostomis, medaliais ir be abejo – Oginskių herbu. O koks jūsų giminės herbas? Dar neturite? Tai ne problema, galėsite jį sukurti programos metu!

M. K. Oginskio paroda
J. Oleškevičius. M. K. Oginskis. XIX a. I p

Kunigaikštis M. K. Oginskis savo sūnui Irenėjui, kai šis būdamas 14 metų, išvyko studijuoti į Italiją, parašė priesakus. Tai gražūs ir prasmingi žodžiai, kurių šiais laikais tušu ir plunksna jau niekas neberašo… Jums bus suteikta tokia proga! Palinkėjimus ir pamokymus skirsite patys sau, o kai suaugsite jau mokėsite parašyti savo sūnui ar dukrai.

„Vaikeli mano, gerai pagalvok, ką reiškia žodis „gyvenimas“: tai ne tik pareiga gyventi, bet ir menas gyventi. Kad būtum laimingas šioje žemėje, teks pamąstyti koks bus tavo gyvenimo tikslas, nes be jo žmogus yra niekas… Išmokti galima visko: svarbiausia – pažinti save, sugebėti analizuoti savo veiksmus ir paklusti tiems, kurie ves tave pirmaisiais gyvenimo keliais“… (Ištraukos iš Kunigaikščio Mykolo Kleopo priesakų sūnui)

Oginskiai buvo žinomi kaip mokslo, kultūros ir meno mecenatai bei lietuvių tautinių idėjų ir tradicijų rėmėjai. Jų dėka buvo steigiamos ligoninės, vaistinės, senelių ir našlaičių prieglaudos, taupomosios kasos, paštas, mokyklos. Savo dvaruose Oginskiai panaikino baudžiavą, rėmė lietuviškų raštų leidybą. Šiai kilmingai ir įžymiai šeimai rūpėjo inovacijos, naujovės ir humaniškumas.

Programa skirta jaunesniojo ir vyresniojo amžiaus mokiniams. Programą parengė muziejaus Švietimo ir informacijos skyrius. Programos vadovės – Nijolė Jurkuvienė ir Simona Lukėnienė.

Dėmesio!

Lapkričio 25 dieną 15.00 valandą M. Žilinsko dailės galerijoje, įvyks „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus vaikų koncertas (vadovė – mokytoja Aušra Varnaitienė) kurio metu bus atliekami M. K. Oginskio kūriniai.

Maloniai kviečiame!