Kauno miesto NVO sustiprino savo institucinius gebėjimus teikti viešąsias paslaugas socialinėje srityje

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ gruodį baigė įgyvendinti projektą „Labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ institucinių gebėjimų stiprinimas“. Jo tikslams pasiekti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondą „Gyvenimo vartų“ ir kitų Kauno nevyriausybinių organizacijų – projekto partnerių gebėjimams stiprinti skyrė 23,8 tūkst. eurų.

Pagrindiniai įgyvendinto projekto „LPF „Gyvenimo vartai” institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslai buvo – stiprinti labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, kelti teikiamų paslaugų kokybę, didinti finansinį tvarumą ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Be labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“, projekte dalyvavo ir kiti partneriai iš Kauno miesto – Motinos ir vaiko labdaros ir paramos fondas „Aušta”, teikiantis kompleksines paslaugas vienišoms mamoms Kaune; VšĮ „Kartu stipresni” , kurios dėmesio centre – socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos psichikos sveikatos problemas išgyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams; Kauno miesto Neįgaliųjų draugija, teikianti visapusę socialinę pagalbą sprendžiant neįgaliųjų ir jų šeimų problemas bei paramos fondas „Rigra“, mieste užtikrinantis kompleksines socialines paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims ir jų artimiesiems.  

„Projekto dėka aktyvios Kauno NVO ne tik planuoja bendras veiklas, bet ir kuria veiksmingą aljansą, kuris ateityje būtų pasirengęs kartu padėti skirtingoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms.

Stiprėdami mes tampame pasirengę, bendradarbiaudami su savivaldybe, suteikti socialines paslaugas visoms toms visuomenės grupėms, kurioms jų labiausiai reikia. Tai mums leis padaryti sutelktos komandos ir geriau paruošti organizacijų nariai bei savanoriai“, – sako projekto lyderio – labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ įkūrėjas ir vadovas Giedrius Žukas.

Projekto metu dėmesys buvo skiriamas ir 2022 metais fondo įkurtam naujam socialiniam verslui – Kaune, Kapsu g. 11 veikiančioms medžio dirbtuvėms „Auksinės rankos“. Joms projekto metu sukurta interneto parduotuvė, kuri bus naudingas įrankis padedant žmonėms sugrįžti į ekonominį gyvenimą, reintegruotis į darbo rinką.

Vaizdo klipas apie „Gyvenimo vartų“ įgyvendintą projektą:

https://youtu.be/Kixq0GEmxfA

Informacija apie socialinių Kauno NVO bendradarbiavimą – su grotažyme #KaunasMotyvuotasPokyčiams

Projektą finansavo Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Apie LPF „Gyvenimo vartai“

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ įsteigtas 2004 m kovo mėn., ir nuo veiklos pradžios buvo orientuotas į priklausomybės ligų reabilitacijos Dienos centro Kaune bei priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės Kaišiadorių raj. Kompleksinę veiklą. Bėgant laikui fondo veikla plėtėsi, išsigrynino ir šiuo metu apima tokias veiklos sritis, kaip priklausomybių prevencija, priklausomybės ligų Dienos centro veikla, sveikstančių asmenų integracija į darbo rinką, socialinio verslo vystymas (remonto bei pastatų priežiūros paslaugos „Jūsų ūkvedys”, socialinės medžio dirbtuvės „Auksinės rankos”), Žaliakalnio seniūnijos dalyje vykdoma „Maisto banko” programa, socialinėje atskirtyje esančių asmenų konsultavimas ir jų integracija į darbo rinką. Fondas yra Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narys.

LPF „Gyvenimo vartai“ interneto svetainė – www.gyvenimovartai.eu