Lietuvos žydų gyvenimas iki Holokausto: paroda iš Michailo Duškeso asmeninės kolekcijos

Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (adresas Vlado Putvinskio g. 64, Kaunas) vyksta Lietuvos žydų gyvenimo iki Holokausto originalių dokumentų iš Michailo Duškeso asmeninės kolekcijos demonstravimas.

Tokia išplėstinė paroda Kaune yra rodoma pirmą kartą. Ji skirta Lietuvos žydams, kurie buvo nužudyti per Holokaustą. Gausi archyvinė medžiaga, fotografijos, originalūs dokumentai, atvirlaiškiai atskleidžia XIX a. pab. – XX a. pradž. žydų gyvenimą ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Žydų veikla pristatoma per bendruomenės savitarpio pagalbos, mecenatystės, savišalpos principus. Parodoje akcentuojamos žymios personalijos, religinės organizacijos, bankai, kontoros, kredito draugijos.

LIETUVOS ŽYDŲ GYVENIMAS IKI HOLOKAUSTO
Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Siekiant išsamaus veiklos pristatymo medžiaga stenduose suskirstyta į atskiras temas:

1) Ješivos, sinagogos, rabinai. 2) Finansinės institucijos. 3) Politinės, tautinės organizacijos. 4) Labdaros, sveikatos, socialinės ir sporto organizacijos. 4) Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos. 5) Stambūs verslininkai, gamyklos, fabrikai. 6) Smulkūs verslininkai, amatininkai. 7) Advokatai. 8) Gydytojai, medicininis personalas. Parodą planuojama nuolat pildyti naujais eksponatais.

Žodis litvakas (išeivis iš Lietuvos) visame pasaulyje siejamas su dvasingu, išsilavinusiu ir kultūringu žydu. Lietuvos teritorijoje iki I Pasaulinio karo gyveno 33 proc, žydų, tarpukaryje – 7,8 proc., per Holokaustą nužudyta apie 90 % Lietuvos žydų. Šiandien Lietuvoje gyvena 3500 žmonių aktyvi žydų bendruomenė.

Eksponuojami dokumentai įrodo, koks pilnavertis buvo žydų gyvenimas Lietuvoje iki Holokausto.

Papildomą informaciją teikia: Michailas Duškesas + 370 698 19999, el. paštas: stalo.teniso.fondas@gmail.com

Paroda veikia: 2015.10.01 iki 2016.03.31