MILDOS MILDAŽYTĖS-KULIKAUSKIENĖS „ATSIMINIMAI“

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, Kaune 2017 metų sausio 19 dieną, ketvirtadienį, 16.00 valandą įvyks Mildos Mildažytės-Kulikauskienės parodos „Atsiminimai“, skirtos dailininkės 80-ties metų jubiliejui, atidarymas.

„Kūrybinį darbą dirbau namuose, dirbtuvėje, bet buvau ir esu gamtos žmogus. Etiuduose akvarele ar aliejumi gaudžiau nuotaikas, gamtos grožis keri ir šiandien, paskui jokį lyderį nėjau, mėginau perteikti savo išgyvenimus“, – taip savo kūrybą apibūdina parodos autorė.

M. Kulikauskienė gimė 1937 m. sausio 18 d. Kaune. Mokėsi Pažaislio Šv. Kazimiero vienuolijos pradinėje mokykloje, Kauno J. Jablonskio vid. mokykloje bei Kauno vid. dailės mokykloje (dabar Kauno dailės gimnazija). Vėliau studijavo Lietuvos dailės institute (dabar Lietuvos dailės akademija), kur įgijo tapytojos specialybę.

M. Kulikauskienė - "Sodyba rudenį" (1988 m.)
M. Kulikauskienė – „Sodyba rudenį” (1988 m.)

Nuo 1960 m. pradėjo dirbti Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (dabar Nacionalinis), Vaizduojamosios dailės, vėliau – M. K. Čiurlionio skyriuje. Ėjo dailininko restauratoriaus, vėliau – mokslo darbuotojo pareigas, 16 metų vadovavo M. K. Čiurlionio skyriui.

2007 m. knygų lentynas išvydo M. Kulikauskienės parengtas mokslinis albumo formos katalogas (su straipsniais) „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika. Katalogas“, apimantis 1904–2004 m. šių kūrinių parodų, jų restauravimo, priklausomybės, autorinių pavadinimų ir kitus duomenis. Ji taip pat jautė pareigą sukaupti duomenis ir apie M. K. Čiurlionio sesers Valerijos Čiurlionytės-Karužienės, skyrusios savo gyvenimą dailininko kūrybinio palikimo globojimui, veiklą. Ši dokumentais paremta knyga pavadinimu „Sesers rūpestis“ visuomenei pristatyta 2012 metais.

M. Mildažytė-Kulikauskienė Kauno dailininkų ir respublikinėse parodose dalyvavo nuo 1961 metų. LDS nare tapo 1962-aisiais. Kurį laiką buvo LDS Kauno sk. tarybos narė ir Tapytojų sekcijos pirmininkė, LDS valdybos narė. Tuo metu ir vėliau M. K. Čiurlionio draugijos vardu organizavo dailininkams kūrybines stovyklas Plateliuose, Kazlų Būdoje, Arlaviškėse, Druskininkuose, Merkinėje, važiavome į Pustelniką Lenkijoje, į Riebinius Latvijoje.

Už muziejinę ir kultūrinę-šviečiamąją veiklą ne kartą pelnyti įvairūs apdovanojimai. Tarptautinėje akvarelės trienalėje Rygoje už akvarelę „Atodrėkis“ paskirta III vieta, 2007 m. apdovanota G. Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premija, 2008 m. Lietuvos dailės istorikų draugija skyrė diplomą „Geriausia 2007 m. dailėtyros publikacija“ už knygą „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika. Katalogas“, 2009 m. už nuopelnus Kauno miestui buvo apdovanota II laipsnio Santakos garbės ženklu.

Paroda veiks: 2017 01 19–2017 02 26

Maloniai kviečiame apsilankyti.