Vaiko teisių konvencijai sukankant 30 metų Kaunas įsipareigoja siekti pasaulinio UNICEF vaikams draugiško miesto statuso

vaikai

Šią Pasaulinę vaikų dieną David‘as Beckham‘as ir Millie Bobby JT viršūnių susitikime reikalauja teisių kiekvienam vaikui, valstybės atnaujina įsipareigojimus vaikų teisėms, vaikai perima vadovavimą, o garsūs pasaulio pastatai nušvinta mėlynai

 

Šiandien Alytaus, Kauno ir Vilniaus miestų merai pasirašys memorandumus su UNICEF Lietuva ir sieks pasaulinio UNICEF vaikams draugiško miesto vardo. Pirmasis tai padarys Alytaus miesto meras, o jo spaudos konferencijos, tiesiogiai transliuojamos Alytaus miesto savivaldybės „Facebook“ paskyroje, vairą perims Šv. Benedikto gimnazijos vaikai.

Šią transliaciją galite stebėti čia:

https://www.facebook.com/alytus.lt/

Tuo tarpu Niujorke UNICEF geros valios ambasadoriai David Beckham ir Millie Bobby Brown dalyvaus pasauliniame viršūnių susitikime JT būstinėje, kur prisijungs prie vaikų ir jaunų žmonių, reikalaujančių realių veiksmų vaikų teisėms apsaugoti ir skleisti.

Šie renginiai yra UNICEF Pasaulio vaikų dienos šventės dalis, skirti paminėti JT Vaiko teisių konvencijos, plačiausios istorijoje ratifikuotos žmogaus teisių sutarties, 30 metų sukaktį. Panašiuose susitikimuose vaikai dalyvaus daugiau negu 50-yje šalių: nuo Lietuvos iki Jordanijos ir nuo Etiopijos iki Indonezijos.

„Vaikai visur svajoja apie geresnę ateitį, – sako David‘as Beckham‘as, kuris atidarys pasaulinį susitikimą. – Su UNICEF dirbu beveik 20 metų. Per šį laiką sutikau vaikų iš įvairiausių pasaulio kampelių, jaunų žmonių, turinčių ambicijų dėl geresnio išsilavinimo, gyvenimo be ligų ir gyvenimo taikoje. Visi vaikai yra verti galimybės siekti savo potencialo ir aš didžiuojuosi palaikydamas jaunus žmones, kurie pasisako už pokyčius.“

„Mano amžiaus jauni žmonės šiandien susiduria su daug naujų iššūkių, kurie prieš 30 metų būtų sunkiai nuspėjami, – teigia Millie Bobby Brown, jauniausia UNICEF geros valios ambasadorė. – Didžiuojuosi prisidėdama prie tų, kurie visame pasaulyje ieško galimybių išspręsti tokias problemas kaip patyčios, prieiga prie išsilavinimo, psichinės sveikatos svarba, savižudybių prevencija ir klimato kaita.“

Pasaulio vaikų diena, švenčiama kiekvienais metais lapkričio 20 d., siekia didinti žinomumą ir rikti lėšas milijonams vaikų, kuriems atimta teisė į tinkamą sveikatos priežiūrą, mitybą, švietimą ir apsaugą.

Šių metų šventei Jungtinių Tautų valstybės narės buvo pakviestos prisijungti prie visuotinio pasižadėjimo atnaujinti savo įsipareigojimą dėl Vaiko teisių konvencijos ir įgyvendinti vaiko teises XXI amžiuje.

„Visame pasaulyje vaikai ir jaunimas imasi iniciatyvos reikalaudami skubių veiksmų jiems rūpimais klausimais, tokiais kaip klimato krizė, psichinių ligų didėjimas ir galimybių stoka, – sakė UNICEF vykdomoji direktorė Henrietta Fore. – Ši Pasaulio vaikų diena suteikia pasaulio lyderiams nepaprastą galimybę atsižvelgti į šiuos raginimus ir iš naujo įsipareigoti kiekvieno vaiko teisėms dabar ir ateinančioms kartoms.“

Pasaulio vaikų dienos metu visame pasaulyje vaikai rengs aukščiausio lygio susitikimus su lyderiais ir sprendimus priimančiais asmenimis bei perims svarbius vaidmenis vyriausybėje, sporte ir versle. Garsūs pastatai visame pasaulyje sušvis mėlynai taip išreiškiant palaikymą kiekvieno vaiko teisėms.

Apie JT Vaiko teisių konvenciją

 

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija yra UNICEF veiklos pagrindas. Tai – išsamiausias kada nors sudarytas vaiko teisių dokumentas ir plačiausiai ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulio istorijoje. Šis dokumentas padėjo pakeisti vaikų gyvenimus visame pasaulyje. O šie metai – Vaiko teisių konvencijos 30-metis – yra ypač svarbūs, todėl UNICEF ragina pasaulio lyderius įsipareigoti padėti vaikams ir jaunuoliams įveikti kylančius naujus iššūkius bei efektyviai panaudoti šiuolaikinio pasaulio siūlomas naujas galimybes.

 

1989 m. priimta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija skelbia, kad kiekvienas vaikas – nepaisant jo rasės, lyties, religijos, kalbos, sugebėjimų ar bet kokio kito aspekto – turi savo teises.

 

Konvencija sudaryta iš 54 straipsnių, kurie apima visus vaiko gyvenimo aspektus ir išdėsto pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, priklausančias visiems pasaulio vaikams. Dokumente taip pat nurodoma, kaip suaugusieji ir šalių vyriausybės turi bendradarbiauti, siekdami užtikrinti, kad visi vaikai galėtų šiomis teisėmis naudotis.

 

Apie UNICEF

UNICEF dirba, kad užtikrintų kiekvieno vaiko teises ir gerovę. Kartu su partneriais mes dirbame 190 šalių ir teritorijų, kad šį įsipareigojimą paverstume tikrove. Ypatingą dėmesį skiriame labiausiai pažeistiems ir pamirštiems vaikams, kad pagalba pasiektų visus vaikus ir visur.