Algimanto Kezio darbų paroda „Angelai“

Nuo 2015 metų gruodžio 7 dienos Gelgaudiškio dvare (adresas: Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių rajonas) eksponuojama garsaus išeivijos fotografo Algimanto Kezio darbų paroda „Angelai“.

Gruodžio mėnuo – tai vienų svarbiausių švenčių metas, kai šv. Kalėdos, Kūčios ar Naujųjų metų laukimas suburia mus. Tada ieškome ramybės, susikaupimo, stengiamės daryti kuo daugiau gerų ir prasmingų darbų, kurie suteiktų mums džiaugsmo. O galbūt angelui sargui parodytų mūsų gerumą, nuoširdumą ir atsidavimą šeimai, draugui ar artimui.

Algimanto Kezio darbų paroda „Angelai“
Algimantas Kezys. Iš serijos Angelų pasaulis

A. Kezys – tai garsus išeivijos ir lietuvių meno žmogus, kurio veiklą apima rašytojo, teologo, filosofo ir fotografo profesijos. Menininkas gimė 1928 m. spalio 28 d. Vilkaviškio apskrityje (Vištyčio miestelyje). Pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kybartuose, vėliau mokslus tęsė Vilniaus III-oje gimnazijoje. Mokslus baigė Dypholzo lietuvių gimnazijoje (Vokietijoje). 1950 m. menininkas emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, įstojo į Jėzuitų ordiną. 1961 m. pasirinko kunigo kelią. 1966 m. Lojolos universitete, Čikagoje, įgijo filosofijos magistro laipsnį.

Fotomenininko A. Kezio kūrybos pagrindą sudaro miestas ir jo unikali architektūra. Kūrėjas meistriškai į aplinką žvelgia pro fotoaparato objektyvą ir užfiksuoja akimirkas, kurios įprasmina miesto šurmulį, žmogaus susvetimėjimą nuolat kintančiame Amerikos (tiksliau – Čikagos) dangoraižių fone. Tai parodo įvairūs kontrastai, t. y. juodos – baltos spalvų pasirinkimai, nebijoma žaisti su šešėliais.

Paroda „Angelai“ atstovauja kitai A. Kezio kūrybos koncepcijai, t. y. darbų serijai „Angelų pasaulis“. Pasirenkamas koliažo principas, t. y. speciali kompiuterinė programa-technika. Kūrėjas profesionaliai panaudoja menininkių Rimantės Butkuvės ir Vaidos Juozapaitytės medžio skulptūras ir drožinius. Svarbu tai, kad A. Kezys komunikavo su menininkėmis ir darbus atidžiai fotografavo jų dirbtuvėse. Taip fotografijose siekiama kūrėjo jautrų suvokimą apie angelus derinti su skirtingomis menininkių kūrybos programomis. Siekiama pabrėžti tris A. Kezui svarbias erdves – požeminę, žemiškąją ir dangiškąją. Šiose erdvėse angelai įgauną kitą reikšmę, nei ji užkoduota menininkių darbuose.

Taigi šį prieššventinį laikotarpį angelai priverčia mus susimąstyti, kad dvasingumas ir žmogaus atsidavimas kitam gali būti išreikšti ir kitaip, nei mums įprasta matyti. Galerija „Aukso pjūvis“ nuoširdžiai dėkoja prof. Ramintai Lampsatytei ir Gelgaudiškio dvaro bendruomenei, padėjusiems rengti fotomenininko A. Kezio parodą.

Astijus Krauleidis-Vermontas

Paroda veiks iki 2016 metų sausio 15 dienos.