GEDIMINO PEMPĖS PARODA „TARP LINIJŲ IR ŽODŽIŲ“

Šių metų balandžio 29 dieną, penktadienį, 17.00 valandą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaunas, įvyks Gedimino Pempės parodos „Tarp linijų ir žodžių“, skirtos dailininko 95-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas.

Petras Gediminas Pempė (1921–2008 m.) – taikomosios grafikos kūrėjas, įnešęs reikšmingą indėlį į šios dailės srities barus Lietuvoje. Dailininkas, kurio aktyvus kūrybinis kelias prasidėjo XX a. 7 deš., kūrė knygų viršelius ir iliustracijas, firminius ir pašto ženklus, ekslibrisus, plakatus, sveikinimų adresus. Kaligrafija yra viena iš menininką geriausiai reprezentuojančių sričių – G. Pempė vadinamas šrifto virtuozu. Apie 270 sveikinimų iškiliems Lietuvos asmenims šiandien yra pasklidę Lietuvoje ir pasaulyje, kaligrafinis talentas nuosekliai atsiskleidžia visuose darbuose.

GEDIMINO PEMPĖS PARODA „TARP LINIJŲ IR ŽODŽIŲ“
GEDIMINO PEMPĖS PARODA „TARP LINIJŲ IR ŽODŽIŲ“

G. Pempė itin mėgo literatūrą, ši aistra neabejotinai daug reikšmės turėjo jo posūkiui į knygų grafiką. Dalyvavimas rašytojų renginiuose išaugo į glaudų bendradarbiavimą su Poezijos pavasariais, kuriems dailininkas daugelį metų kūrė mažosios grafikos darbus – lankstinukus, kvietimus. Poezijos pavasario paukštelis tapo ryškiu kultūrinio gyvenimo simboliu.

Kita dailininką išgarsinusi sritis – firminiai ženklai, logotipai, kurių Lietuvos įstaigoms ir įmonėms G. Pempė sukūrė apie 30. Tarp jų – gerai žinomi „Šviesos“ leidyklos (1964 m.), Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (1968) logotipai, Kauno „Dailės“ kombinato firminis ženklas (1969 m.). G. Pempės sukurti ženklai XX a. 7 deš. buvo novatoriški ir nurodė esmines gaires jų kūrėjams – tai formos paprastumas, lakoniškumas ir maksimalus informatyvumas.

Atskirą vietą dailininko kūryboje užima knygų, skirtų Lietuvos gamtai, iliustracijos. 1984 m. G. Pempė iliustravo leidinį „Lietuvos žuvys“, kuris pelnė gražiausios „Mokslo“ leidyklos knygos titulą. Šiose iliustracijose pasireiškė dar vienas dailininko talentas – miniatiūriškai tiksliai atvaizduoti tikrovę. Mokslinį leidinį G. Pempė pakylėjo iki meninių aukštumų.

Nulla dies sine linea (Nė dienos be brūkšnio) – tokiu motto prasidėdavo kiekviena nauja dailininko diena. Šiai nuostatai jis „nusižengdavo“ tik tuomet, kai sirgdavo ar turėjo rimtų priežasčių. Šį unikalų darbštumą ir kruopštumą įrodo ne tik gausus palikimas, bet ir ilgus metus rašytas kūrybos dienoraštis, kuriame G. Pempė kruopščiai fiksavo kiekvienos dienos darbus.

G. Pempės kūrybinį palikimą dailininko šeima padovanojo Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui. Parodoje „Tarp linijų ir žodžių“ siekta atspindėti įvairiapusę dailininko kūrybinę veiklą, pradedant nuo ankstyvųjų projektų ir baigiant paskutiniaisiais darbais. Tačiau nėra abejonių, kad atskiros parodos nusipelno kiekviena sritis, prie kurios prisilietė dailininko ranka.

Parodos kuratorės Milda Gasiūnaitė, Aušra Vasiliauskienė.

Paroda veiks: 2016 04 29–2016 06 05

Papildomą informaciją teikia: Aušra Vasiliauskienė tel. 8 601 01 232

Maloniai kviečiame atvykti.