Kaip įsitikinti, ar įmonėje dirba tinkami darbuotojai?

Sklandus ir sėkmingas įmonės darbas įmanomas tik tada, kai įmonėje dirba tinkami ir atsakingi darbuotojai. Žemesnės kvalifikacijos darbuotojai yra įmonės varomoji darbo jėga. Tuo tarpu vadovaujantis personalas ne tik priima svarbius sprendimus, koordinuoja procesus, bet ir formuoja įmonės įvaizdį rinkoje. Nors ir kaip atsakingai atliekama vadovaujančio personalo atranka, kartais po kurio laiko iškyla abejonių dėl personalo tinkamumo. Ką tuomet daryti ir kaip įsitikinti, ar įmonėje dirba tinkami darbuotojai?

  • Profesionalus personalo vertinimas

Kreipkitės į žmogiškųjų išteklių valdymo įmonę dėl personalo vertinimo paslaugos. Jų taikomos metodikos skirtos įvertinti personalo žinias, darbuotojų privalumus ir trūkumus, motyvaciją, lojalumą įmonei ir net asmenines savybes. Po šių vertinimų pateikiamos išvados ir rekomendacijos, padedančios išvengti trūkumų. Šias paslaugas teikia darbuotojų paieška ir personalo atranka užsiimančios įmonės.

  • Domėkitės darbuotojų darbu

Kartais įmonės savininkai susirūpina darbuotojų tinkamumu tik tada, kai kyla rimtų nesklandumų. To pasekoje įmonėse vyksta dažna darbuotojų kaita, o juk nuolatinė darbuotojų paieška ir personalo atranka yra neigiamas įmonės rodiklis. Jei norite to išvengti, darbuotojų pareigingumu domėkitės pastoviai. Atkreipkite dėmesį į žemesnės kvalifikacijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Na, o vadovaujantis personalas dažniausiai vertinamas pagal reguliarias ataskaitas ar pagal kitus su pareigomis susijusius rodiklius.

  • Organizuokite susirinkimus

Niekas nepadeda geriau identifikuoti kolektyvo darnumo ir atskirų darbuotojų tinkamumo kaip susirinkimai. Jų metu orientuokitės  ne tik į projektų ar su įmonės veikla susijusių planų aptarimą, bet ir į klausimus atskirų pareigybių darbuotojams. Įmonės darbuotojų susirinkimai yra puikus būdas nustatyti kurie darbuotojai pasiekia geriausius rezultatus, o kuriems iškyla problemų vykdant savo pareigas.

Tam, kad netektų abejoti darbuotojų tinkamumu, pasirūpinkite, kad personalo atranka būtų atliekama atsakingai. Paprastai darbuotojų pareigingumą atspindi įmonės rezultatai. Įmonės, kuriai vadovauja atsakingas ir tinkamas vadovas, rezultatai visuomet bus teigiami. Tuo tarpu jei įmonės veikla kupina nesklandumų, verta susirūpinti, ar vadovas ir kitas vadovaujantis personalas tinkamai atlieka savo pareigas. Bet kokias įmonės darbuotojų tarpe esančias problemas verta identifikuoti ir spręsti kuo anksčiau.