Kauno miesto mokinių sveikata

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoja kasmetinių profilaktinių mokinių sveikatos patikrinimų duomenis. Atlikus Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2014/2015 m. duomenų analizę, matyti, jog svarbiausiomis mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos problemomis išlieka regos ir skeleto-raumenų sistemos sutrikimai.

Mokyklų visuomenės sveikatos specialistams ir administracijos darbuotojams informacija apie moksleivių sveikatą parodo, kokios mokinių sveikatos problemos vyrauja jų ugdymo įstaigoje, o tai gali tapti svariu motyvu inicijuoti sveikatos stiprinimo priemonių jų ugdymo įstaigoje įgyvendinimą. Kūno kultūros mokytojai, atsižvelgę į kiekvienam mokiniui gydytojų nustatytą fizinio ugdymo grupę, gali tikslingai planuoti fizinio lavinimo pamokas ir moksleiviams nustatyti tinkamus ir jų sveikatą stiprinančius fizinius krūvius.

2014 mokslo metais profilaktiškai sveikatą pasitikrino 94 proc. mokinių. Dažniausiai mokiniams nustatomi regos (48,5 proc. pasitikrinusių mokinių) ir skeleto-raumenų sistemos sutrikimai (34,6 proc. pasitikrinusių mokinių). Trečioje vietoje yra kraujotakos sistemos (12,4 proc.), ketvirtoje – kvėpavimo sistemos (12,1 proc.) sutrikimai. Iš sveikatą pasitikrinusių mokinių visiškai sveiki buvo 25,9 proc.

Regos sistemos sutrikimų turinčių mokinių skaičius kasmet tendencingai auga, nuo 2010 metų regos sutrikimų turinčių moksleivių padaugėjo 10 proc. (2010 m. – 38,7 proc., 2014 m. – 48,5 proc.). Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų turinčių moksleivių skaičius nuo 2010 metų sumažėjo, tačiau vis tiek išliko didelis. Daugiausiai skeleto-raumenų sistemos sutrikimų nustatyta aštuntų klasių mokiniams. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis tarp Kauno miesto moksleivių kasmet tendencingai auga, 2014 metais kvėpavimo sistemos sutrikimų turėjo 12,1 proc. moksleivių, tai beveik 4 proc. daugiau nei 2010 m.

Kraujotakos sistemos sutrikimų turinčių vaikų Kauno miesto mokyklose kasmet daugėja, 2014 metais šių sutrikimų turėjo 12,4 proc. moksleivių. Didžiausias procentas kraujotakos sistemos sutrikimų turinčių vaikų, vertinat pagal klases nustatytas pirmose klasėse. Nervų sistemos sutrikimų turinčių Kauno miesto moksleivių procentas 2014 metais kito nežymiai. Tarp 12 klasės moksleivių nervų sistemos sutrikimų užregistruota dvigubai mažiau, nei tarp pirmokų.

2010–2014 metais pastebimas endokrininės sistemos sutrikimų turinčių moksleivių skaičiaus didėjimas. Daugiausiai endokrininės sistemos sutrikimų nustatyta aštuntų klasių moksleiviams. Virškinimo sutrikimų turinčių mokinių skaičius nežymiai sumažėjo, daugiausiai virškinimo sutrikimų nustatyta 11–12 klasių moksleiviams.

4,3 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių Kauno miesto mokinių turėjo per mažą kūno masę (pagal kūno masės indeksą (KMI)), 5,3 proc. – padidėjusią, 3,5 proc. mokinių buvo nustatytas nutukimas, o 86,9 proc. mokinių turėjo normalią kūno masę. Pagrindinei kūno kultūros grupei priskiriami 92,6 proc. mokinių, 5 proc. priskirti parengiamajai grupei, 1,1 proc. – specialiajai kūno kultūros grupei. 1,3 proc. mokinių nuo kūno kultūros pamokų buvo atleisti.

2014 mokslo metų pradžioje 64,6 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokinių dantys buvo sveiki, o likusiems (35,4 proc.) buvo nustatyta, kad jų dantys yra sugedę. 62,9 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokinių žandikaulio būklė buvo normali, 37,1 proc. mokinių buvo nustatyta sąkandžio patologija.

Profilaktiniai moksleivių sveikatos patikrinimai rodo, kad jau pradėdami lankyti mokyklą vaikai turi nemažai sveikatos sutrikimų – analizuojant Kauno miesto moksleivių sveikatos patikrinimų pažymas pastebima, kad maždaug pusė pirmų klasių mokinių jau turi vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų.

Visą mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizę galite rasti čia.